Dane kontaktowe

Biuro Usług Turystycznych WILER,

„Działamy od ponad dwudziestu lat specjalizując się w kameralnych wyjazdach dla dzieci i młodzieży”

Adres:

ul. Gajowa 8/1
30-426, Kraków

tel. 12 267 04 97,  602 469 657,

e-mail: biuro@wiler.com.pl

Wpłaty prosimy kierować na konto:
PKO BP SA nr 04 1020 2892 0000 5302 0387 3155

 

Wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki nr D/103/2000/67/2004

Do wglądu Gwarancja Ubezpieczeniowa biura